Przepisy celne

W Polsce obowiązują przepisy celne zgodne z normą unijną.

Przewożenie towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej

W odniesieniu do podróżnych, przybywających z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, zwolnione z należności przywozowych są towary znajdujące się w ich bagażu osobistym, pod warunkiem, że wwożone towary nie mają charakteru handlowego.
Przywóz o charakterze niehandlowym oznacza przywóz, który:
– ma charakter okazjonalny
– składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do własnego użytku podróżnych lub ich rodzin, lub przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby nie wskazywała na przywóz w celu handlowym.
Import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) według następujących norm :

Wyroby Limit
Tytoniowe 800 papierosów, lub
400 cygaretek (cygar o masie nie przekraczającej 3g/szt), lub
200 cygar, lub
1 kg tytoniu do palenia
lub proporcjonalną ilość tych wyrobów w zestawie.
Alkoholowe 10 l - napoje destylowane i napoje spirytusowe o mocy powyżej 22% (wódka, koniak, whisky), alkohol etylowy nieskażony; o mocy alkoholu 80% lub więcej, lub
20 l - koktajle, aperitify na bazie wina lub alkoholu (porto, sherry), ratafia, sake lub podobne napoje o mocy nie przewyższającej 22%; wina likierowe
lub proporcjonalna ilość tych wyrobów w zestawie.
Wina 90 l (bez wina musującego lub likierowego) lub
60 l wina musującego.
Piwo 110 l.

Wwożenie towarów spoza Unii Europejskiej na jej teren

Podróżni, którzy ukończyli 17 rok życia i przybywają na obszar Unii Europejskiej spoza jej granic obowiązują następujące normy ilościowe:

Wyroby Limit
Tytoniowe 200 papierosów, lub
100 cygaretek (cygar o masie nie przekraczającej 3g/szt), lub
50 cygar, lub
250 g tytoniu do palenia,
lub proporcjonalną ilość tych wyrobów w zestawie.
Alkoholowe 1 l - napoje destylowane i napoje spirytusowe o mocy powyżej 22% (wódka, koniak, whisky), alkohol etylowy nieskażony; o mocy alkoholu 80% lub więcej, lub
2 l - koktajle, aperitify na bazie wina lub alkoholu (porto, sherry), ratafia, sake lub podobne napoje o mocy nie przewyższającej 22%; wina musujące, wina likierowe,
lub proporcjonalna ilość tych wyrobów w zestawie.
Wina 2 l (bez wina musującego lub likierowego).
Piwo 5 l.
Inne (bez ograniczeń wiekowych) 50 ml perfum,
250 ml wód toaletowych,
produkty lecznicze - w ilości przeznaczonej na własne potrzeby.

Oprócz towarów, o których mowa wyżej, podróżny może przywieźć rzeczy o łącznej wartości nie przekraczającej 175 EUR, a jeżeli nie ukończył 15 roku życia 90 EUR.